*Gratis verzending voor heel België

Home » Organisaties » Acres of Hope

In 2005 besloten we om een kindje te adopteren in Liberia. Tijdens deze adoptie leerden we het land maar vooral ook zijn noden kennen.

Liberia is één van de armste landen in de wereld, met een gemiddeld jaarinkomen van 350 € per persoon betekent dit dat mensen leven van minder dan 1 € per dag. Families hebben het moeilijk om dagelijks eten te voorzien en is één maaltijd per dag de standaard.

De ellende in dit land is zeer groot en daarom hebben we beslist om “Acres of Hope” op te richten zodat we rechtstreeks kunnen hulp bieden.

We zijn gestart in Rock Hill één van de armste voorsteden van Monrovia, een gemeenschap van 30000 mensen die leven van het kappen van rotsen tot steenslag. Mensen leven in huisjes met 10 personen en meer. Heel de familie jong en oud leeft van het kappen van rotsen tot steenslag, na een hele dag zwoegen worden de gekapte stenen verkocht en hebben ze 0.25€ per persoon verdient.

 

De meeste kinderen hebben geen toegang tot school. Liberia scoort dan ook het slechtste op gebied van onderwijs. Het doel van Acres of Hope is om de kinderen uit de steengroeves te houden en op de schoolbanken te krijgen.

Om de gemeenschap in Rock Hill te helpen hebben we beslist om een school op te richten, vandaag zien we op schooldagen in Rock Hill geen kinderen meer steen kappen.

Naast kleuter en lager onderwijs zijn we nu ook gestart met  lager middelbaar onderwijs. Hiervoor verzamelen we materiaal voor computerklas en naaiatelier. Zodat kinderen die niet meer zouden verder studeren toch iets te leren.

Ons doel is om computer en naailes cursussen  te organiseren voor volwassenen zodat we extra inkomen voor de school te kunnen genereren.

Maar dit is nog een droom voor de toekomst … stap per stap groeit deze school.

Onze hulp stimuleert de ouders om ook een inspanning te doen en hun kinderen naar school te sturen. Van hen wordt een kleine bijdrage verwacht om de schoolfacturen te kunnen betalen, zoals uren van de lesgevers, materiaal, onderhoud gebouw.

Maar de meeste ouders kunnen dat niet betalen en daar hebben we jou hulp voor nodig. Voor maar 5€ per maand kan je één kind uit de steengroeve houden en naar school laten gaan.

Naast de school in Rock Hill hebben we nog andere projecten opgestart, hier een overzicht van al deze projecten. Wil je meer lezen over deze projecten kan de op de website www.acresofhopebelgium.be

  • Ondersteuning van het schoolproject AOH Rock Hill Community School – €5 per leerling per maand wordt hiervoor voorzien.
  • Bouw van een ‘Clinic’ voor het mobiel vroedvrouwen team in Zahn Zeeye – Tappita aria. 2018 - 2021
  • Medisch materiaal voor St Franciscus Hospital in Rock Hill.
  • Safe Birth kits.
  • Een container sturen met hulpgoederen voor de projecten planning wegens Covid 19 einde 2021.

Handmade4you steunt Kris in haar strijd tegen de ellende en armoede in Liberia. Wij hebben Kris leren kennen als een zeer gedreven dame die elke dag haar 100% en meer inzet om de projecten die ze eigenhandig opgezet heeft te laten verder bestaan. Met een hele boel vrijwilligers maar vooral met een toewijding die geen grenzen kent en die alleen maar onze steun en respect verdient.

Je kan helpen door op handmade4you website deze gehaakte portemonnetjes te kopen. De opbrengst gaat integraal naar Acres of Hope.

Je kan ook een bijdrage storten op rekeningnr  Acres of Hope  BE71 3900 4852 0869. Als uw gift op jaarbasis hoger is als € 40 ontvangt u automatisch een fiscaal attest u mag ook oude computers of naaimachines te doneren.

Acres of Hope

Kris Lambrecht Coordinator

Rozenlaan 14
9880 Lotenhulle